תורה LA TORAH

תורה LA TORAH
Con Notas y Comentarios del Rabino Marcos Edery

 

 

 

NTB logo

 

DICCIONARIO_HEBREO_-_ESPAÑOL.pdf
Documento Adobe Acrobat 2.3 MB

 

 

 

Los Sabios de Israel

Los Sabios de Israel

Centro de Estudio Virtual MAOR BA-OLAM

Centro de Estudio Virtual MAOR BA-OLAM

.

 

 

TV KABALAH

 

 

                 

 

                      DIRECTORIO

 

Eben Tzion
Israel - Beer Sheva
תלמוד תורה ואומנות

email: 
hamelej@yahoo.com

 

Bet Midrash Maor BaOlam
EE.UU
 - Florida
email: 
email@natzratim.com
website: 
Natzratim.com

Musar Avija
EE.UU
 - Florida
email: 
email@natzratim.com
website: 
Natzratim.com/m

Kehila Beit Shalom
México
 - Veracruz
email: 
iosefgarcia@kolmashiaj.org
website: 
KolMashiaj.org

Bet Midrash Beney Torah
México
 - Distrito Federal
email: 
email@kolmashiaj.org
email: 
beneytorah@hotmail.com
website: 
KolMashiaj.org

Bet Midrash Bene Israel
Venezuela
 - Edo. Aragua
Clases de Torá, Hebreo, Musar, Kabalá
Telfs 58 0424 3275717
email: 
Imanuel.salinas@gmail.com
website: 
Natzratim.org

Bet Midrash Bene Israel
El Salvador

Clases de Torá, Hebreo, Musar, Kabalá
email: 
email@beneyisrael.com
website: 
BeneYisrael.com

Bet Midrash Bene Israel
Honduras

Clases de Torá, Hebreo, Musar, Kabalá
email: 
email@beneyisrael.com
website: 
BeneYisrael.com

 

Bet Midrash Natzratim Temuco Chile

email: betmidrashnatzratimtemucochile@gmail.com

contacto: 9-72359140